Hỗ trợ Forumotion  » Tài Nguyên Forumotion » Kho Skin » Phpbb2

You are not connected. Please login or register

Go to page : 1, 2  Next

View previous topic View next topic Go down  Message [Page 1 of 2]

avatar
 • Administrator
View user profile

cubimtq

cubimtq
loading...

Demo : [You must be registered and logged in to see this link.]
p/s: đang ở tiệm nên độ phân giải chán quá, tối về chụp demo pic sau nhá Gà ơi :))

Thông tin skin:
Mã nguồn của vBulletin™️ Phiên bản 4.1.5
Copyright ©️ 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.5.1
Forumotion-Phpbb2. Rip skin by cubimtq!

Code:
Coi bên dưới nghen :))

xem toàn bộ code
[You must be registered and logged in to see this link.]

Lưu ý:
Úp lại ảnh đi nghen không die nghen ;;)
YÊu cầu khi sử dụng skin không xóa tên người rip!

CSS


Thay banner thì vào cSS tìm và thay link ảnh ở đó
Code:
.above_body {
background: transparent url(http://forum.kenh0.com/48tin.com-v3/header.png) no-repeat;
margin: 30px 0px 10px 0px;
border-bottom-left-radius: 5px;
border-bottom-right-radius: 5px;
border-top-left-radius: 5px;
border-top-right-radius: 5px;
margin-top: 50px;
height: 299px;
}

Trả lời nhanh

Message reputation : 86% (7 votes)

 • avatar
  cubimtq

  Post on 21/12/2012, 3:40 pm cubimtq

  Body
  Code:
  {JAVASCRIPT}
  <!-- BEGIN message_admin_index -->
  <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
     <!-- BEGIN message_admin_titre -->
     <tr>
        <td class="catHead" height="28"><span class="cattitle">{message_admin_index.message_admin_titre.MES_TITRE}</span></td>
     </tr>
     <!-- END message_admin_titre -->
     <!-- BEGIN message_admin_txt -->
     <tr>
        <td class="row1" rowspan="3" align="center" valign="middle">
        <div class="gensmall">{message_admin_index.message_admin_txt.MES_TXT}</div>
        </td>
     </tr>
     <!-- END message_admin_txt -->
  </table>
  <!-- END message_admin_index -->

  <!-- BEGIN switch_user_login_form_header -->
  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
     <!-- BEGIN switch_fb_connect_no -->
     <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
        <tr>
           <td class="row1" align="center">
              <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                 <tr>
                    <td><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span> </td>
                    <td><input class="post" type="text" size="10" name="username"/> </td>
                    <td>
                       <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />
                       <span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span> 
                    </td>
                 </tr>

                 <tr>
                    <td><span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span> </td>
                    <td><input class="post" type="password" size="10" name="password"/> </td>
                    <td>{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" /></td>
                 </tr>
              </table>
           </td>
        </tr>
     </table>
     <!-- END switch_fb_connect_no -->

     <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
     <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
        <tr>
           <td valign="top" width="100%" class="row1" align="center">
              <table width="100%">
                 <tr>
                    <td width="55%" valign="middle" align="right">
                       <table class="right">
                          <tr>
                             <td><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span> </td>
                             <td><input class="post" type="text" size="10" name="username"/> </td>
                             <td>
                                <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />
                                <span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span> 
                             </td>
                          </tr>

                          <tr>
                             <td><span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span> </td>
                             <td><input class="post" type="password" size="10" name="password"/> </td>
                             <td>{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" /></td>
                          </tr>
                       </table>
                    </td>
                    <td width="10%" align="center" valign="middle">
                       <span class="genmed fb_or">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_OR}</span>
                    </td>
                    <td width="35%" class="align_gauche"><fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" scope="{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button></td>
                 </tr>
              </table>
           </td>
        </tr>
     </table>
     <!-- END switch_fb_connect -->
  </form>
  <!-- END switch_user_login_form_header -->

  {CHATBOX_TOP}
  {BOARD_INDEX}
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
     <tr>
        <td width="50%" valign="top">
           <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
           <span class="gensmall"><a href="{U_MARK_READ}" class="gensmall">{L_MARK_FORUMS_READ}</a>
           <!-- END switch_user_logged_in -->
           <!-- BEGIN switch_delete_cookies -->
           <br /><a href="{switch_delete_cookies.U_DELETE_COOKIES}" class="gensmall">{switch_delete_cookies.L_DELETE_COOKIES}</a>
           <!-- END switch_delete_cookies -->
           </span>
        </td>
        <td width="50%" align="right">
           <span class="gensmall">
              <a href="{U_TODAY_ACTIVE}" class="gensmall">{L_TODAY_ACTIVE}</a><br />
              <a href="{U_TODAY_POSTERS}" class="gensmall">{L_TODAY_POSTERS}</a><br />
              <a href="{U_OVERALL_POSTERS}" class="gensmall">{L_OVERALL_POSTERS}</a>
              <!-- BEGIN switch_on_index -->
                 <!-- BEGIN switch_delete_cookies -->
                 <br /><a href="{switch_on_index.switch_delete_cookies.U_DELETE_COOKIES}" class="gensmall">{switch_on_index.switch_delete_cookies.L_DELETE_COOKIES}</a>
                 <!-- END switch_delete_cookies -->
              <!-- END switch_on_index -->
           </span>
        </td>
     </tr>
  </table>

  <!-- BEGIN switch_user_login_form_footer -->
  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
     <!-- BEGIN switch_fb_connect_no -->
     <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
        <tr>
           <td class="row1" align="center">
              <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                 <tr>
                    <td><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span> </td>
                    <td><input class="post" type="text" size="10" name="username"/> </td>
                    <td>
                       <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />
                       <span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span> 
                    </td>
                 </tr>

                 <tr>
                    <td><span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span> </td>
                    <td><input class="post" type="password" size="10" name="password"/> </td>
                    <td>{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" /></td>
                 </tr>
              </table>
           </td>
        </tr>
     </table>
     <!-- END switch_fb_connect_no -->

     <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
     <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
        <tr>
           <td valign="top" width="100%" class="row1" align="center">
              <table width="100%">
                 <tr>
                    <td width="55%" valign="middle">
                       <table class="right">
                          <tr>
                             <td><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span> </td>
                             <td><input class="post" type="text" size="10" name="username"/> </td>
                             <td>
                                <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />
                                <span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span> 
                             </td>
                          </tr>

                          <tr>
                             <td><span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span> </td>
                             <td><input class="post" type="password" size="10" name="password"/> </td>
                             <td>{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" /></td>
                          </tr>
                       </table>
                    </td>
                    <td width="10%" align="center" valign="middle">
                       <span class="genmed fb_or">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_OR}</span>
                    </td>
                    <td width="35%" class="align_gauche"><fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" scope="{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button></td>
                 </tr>
              </table>
           </td>
        </tr>
     </table>
     <!-- END switch_fb_connect -->
  </form>
  <!-- END switch_user_login_form_footer -->

  <!-- BEGIN disable_viewonline -->
  <div id="wgo" class="collapse wgo_block block">
        <h2 class="blockhead">Điều gì đang xảy ra?</h2>
        <div class="blockbody formcontrols floatcontainer">
           
           
           <!-- logged-in users -->
           <div id="wgo_onlineusers" class="wgo_subblock section">
                            <h3 class="blocksubhead"><img src="http://forum.kenh0.com/images/misc/users_online.png" alt="Người dùng hiện nay" title="Người dùng hiện nay"/>Người dùng hiện nay</h3>
              <div class="cubimtq1">
                 {TOTAL_USERS_ONLINE}<br />
        {RECORD_USERS}<br />
        <br />
                                    {LOGGED_IN_USER_LIST}<br/>
                                    {LEGEND} : {GROUP_LEGEND}
              </div>
           </div>
           <!-- end logged-in users -->
           <div id="wgo_stats" class="wgo_subblock section">
                            <h3 class="blocksubhead"><img src="http://forum.kenh0.com/images/misc/forum_stats.png" alt="Forum kênh 0 - Kênh dành cho giới trẻ tuổi teen Thống kê" title="Forum kênh 0 - Kênh dành cho giới trẻ tuổi teen Thống kê"/>Forum kênh 0 - Kênh dành cho giới trẻ tuổi teen Thống kê</h3>
              <div class="cubimtq1">
  {TOTAL_POSTS}<br />
        {TOTAL_USERS}<br />
                                    {NEWEST_USER}
              </div>
           </div>
           
        </div>
     </div>
  <!-- END disable_viewonline -->
  {CHATBOX_BOTTOM}
  <br clear="all" />
  <!-- BEGIN switch_legend -->
  <table border="0" cellspacing="3" cellpadding="0" align="center">
     <tr>
        <td align="center" width="20"><img src="{FORUM_NEW_IMG}" alt="{L_NEW_POSTS}" /></td>
        <td><span class="gensmall">{L_NEW_POSTS}</span></td>
        <td></td>
        <td align="center" width="20"><img src="{FORUM_IMG}" alt="{L_NO_NEW_POSTS}" /></td>
        <td><span class="gensmall">{L_NO_NEW_POSTS}</span></td>
        <td>  </td>
        <td align="center" width="20"><img src="{FORUM_LOCKED_IMG}" alt="{L_FORUM_LOCKED}" /></td>
        <td><span class="gensmall">{L_FORUM_LOCKED}</span></td>
     </tr>
  </table>
  <!-- END switch_legend -->

  {AUTO_DST}

  <!-- BEGIN switch_fb_index_login -->
  <div id="fb-root"></div>
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  FB.init({
     appId: '{switch_fb_index_login.FACEBOOK_APP_ID}',
      status: true,
      cookie: true,
      xfbml: true,
     oauth: true
  });
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_fb_index_login -->

  Trả lời nhanh
 • avatar
  cubimtq

  Post on 21/12/2012, 3:40 pm cubimtq

  Box
  Code:
  <table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" align="left">
     <tr>
        <td valign="bottom">
           <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
           <span class="gensmall">{LAST_VISIT_DATE}<br />
           {CURRENT_TIME}<br />
           </span>
           <!-- END switch_user_logged_in -->
           <div class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC}</div>
        </td>
        <td class="gensmall" align="right" valign="bottom">
           <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
           <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a><br />
           <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a><br />
           <!-- END switch_user_logged_in -->
           <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_UNANSWERED}">{L_SEARCH_UNANSWERED}</a>
        </td>
     </tr>
  </table>
  <!-- BEGIN catrow -->

  <!-- BEGIN tablehead -->
  <div class="forumhead foruminfo L1 collapse">
        <h2>
                    <span class="forumtitle"><a>{catrow.tablehead.L_FORUM}</a></span>
                    <div class="cubimtq123">Bài gửi cuối</div>
                   
                    <a class="collapse" id="collapse_c_cat1" href="#top"><img src="http://forum.kenh0.com/images/buttons/collapse_40b.png" alt="" title="Thể loại này đã hủy"/></a>
        </h2>
     </div>
  <table cellpadding="6" class="tborder" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="left"><tbody id="" style="">
     <!-- END tablehead -->
     <!-- BEGIN cathead -->
     <tr>
        <td class="{catrow.cathead.CLASS_CAT}" colspan="{catrow.cathead.INC_SPAN}">
           <h{catrow.cathead.LEVEL} class="hierarchy">
              <span class="cattitle">
                 <a class="cattitle" title="{catrow.cathead.CAT_DESC}" href="{catrow.cathead.U_VIEWCAT}">{catrow.cathead.CAT_TITLE}</a>
              </span>
           </h{catrow.cathead.LEVEL}>
        </td>
        <td class="{catrow.cathead.CLASS_ROWPIC}" colspan="3" align="right"> </td>
     </tr>
     <!-- END cathead -->
     <!-- BEGIN forumrow -->
     <tr>
        
        <td class="alt1" style="border-left:#e7ecee 1px solid;" width="5%">
           <img title="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" src="{catrow.forumrow.FORUM_FOLDER_IMG}" alt="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" style="padding-left: 10px;"/>
        </td>
        <td class="alt1" colspan="{catrow.forumrow.INC_SPAN}" valign="top" height="50" style="padding: 7px;"  width="57%">
           <h{catrow.forumrow.LEVEL} class="hierarchy">
              <span class="forumlink">
                 <a class="forumlink" href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}">{catrow.forumrow.FORUM_NAME}</a><br />
              </span>
           </h{catrow.forumrow.LEVEL}>
           <span class="genmed">{catrow.forumrow.FORUM_DESC}</span>
           <span class="gensmall">
              <!-- BEGIN switch_moderators_links -->
              {catrow.forumrow.switch_moderators_links.L_MODERATOR}{catrow.forumrow.switch_moderators_links.MODERATORS}
              <!-- END switch_moderators_links -->
              {catrow.forumrow.L_LINKS}{catrow.forumrow.LINKS}
           </span>
        </td>
            <td class="alt1" width="15%">
                                         <ul>
                                            <li>Đề tài: <strong>{catrow.forumrow.TOPICS}</strong></li>
                                            <li>Bài gửi: <strong>{catrow.forumrow.POSTS}</strong></li>
                                         </ul>
                                      </td>
        <td class="alt1" style="border-right: #e7ecee 1px solid;"  width="26%" >
           <span class="gensmall">{catrow.forumrow.LAST_POST}</span>
        </td>
     </tr>
     <!-- END forumrow -->
     <!-- BEGIN catfoot -->
     <tr>
        <!-- BEGIN inc -->
        <td class="{catrow.catfoot.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" /></td>
        <!-- END inc -->
        <td class="spaceRow" colspan="{catrow.catfoot.INC_SPAN}" height="1"><img src="{SPACER}" alt="" height="1" width="1" /></td>
     </tr>
     <!-- END catfoot -->
     <!-- BEGIN tablefoot -->
  </tbody></table>
  <div class="bottomBar"> </div><img src="{SPACER}" alt="" height="5" width="1" /><!-- END tablefoot --><!-- END catrow -->
  <style>
    a:link, body_alink
  {
    color: #666666;
    text-decoration: none;
  }
  a:visited, body_avisited
  {
    color: #666666;
    text-decoration: none;
  }
  a:hover, a:active, body_ahover
  {
    color: #3399CC;
  }
  a:link {
    text-decoration: none;
  }
  .forumbit_nopost .forumhead .forumtitle, .forumbit_nopost .forumhead span, .forumbit_nopost .forumhead .collapse, .forumbit_post .forumhead h2 span {
  display: block;
  float: left;
  clear: right;
  font: bold 12px Arial, Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif;
  padding: 4px 0;
  color: white;
  }
  .forumbit_nopost .forumhead .forumtitle {
  min-width: 76%;
  }
  .forumhead h2, .forumhead h2 {
  margin-left: 10px;
  margin-right: 3px;
  }
  .forumhead a.collapse img {
  position: absolute;

  display: block;
  width: 13px;
  height: 13px;
  overflow: hidden;
  background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat;
  float: right;
  clear: left;
  }

  .forumhead {
  background: #1299F8 url(http://forum.kenh0.com/images/buttons/newbtn_middle.png) repeat-x;
  padding: 0;
  font: bold 12px Arial, Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif;
  color: white;
  clear: both;
  margin-top: 8px;
  float: left;
  border: 1px solid #CCC;
  width: 99.8%;
  border-top-right-radius: 5px;
  border-top-left-radius: 5px;
    -moz-border-radius-topright: 5px;
  -moz-border-radius-topleft: 5px;
  -webkit-border-top-right-radius: 5px;
  -webkit-border-top-left-radius: 5px;
  border-top-right-radius: 5px;
  border-top-left-radius: 5px;
  -moz-box-shadow: -2px 2px 2px #c8c8c8;
  -webkit-box-shadow: -2px 2px 2px #C8C8C8;
  box-shadow: -2px 2px 2px #C8C8C8;
  }
  .forumhead .forumtitle {
  font-size: 13;
  min-width: 97%;
  }
  td.row1.over:hover, td.row3Right, td.spaceRow, .alt1, .alt1Active, td.row1, td.row3.over:hover, td.row3, td.row1Right, td.row2, .alt2, .alt2Active {
  background: #F5F9FB url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) repeat-x left bottom;
  border-bottom: 1px solid #C4C4C4;
  padding: 3px;
  }
  .topictitle, h1, h2 {
  color: #FFF;
  font-size: 12px;
  font-weight: 700;
  }
  a:link{
  text-decoration: none;
  }
  a:hover {
  text-decoration: none!important;
  }
  .tborder {
  background: #F3F3F3;
  color: black;
    -moz-border-radius-topright: 5px;
  -moz-border-radius-topleft: 5px;
  -webkit-border-top-right-radius: 5px;
  -webkit-border-top-left-radius: 5px;
  border-top-right-radius: 5px;
  border-top-left-radius: 5px;
  -moz-box-shadow: -2px 2px 2px #c8c8c8;
  -webkit-box-shadow: -2px 2px 2px #C8C8C8;
  box-shadow: -2px 2px 2px #C8C8C8;
  }
    .forumbit_post .forumrow, .forumbit_nopost .forumhead, .forumbit_nopost .forumrow, .forumbit_post .forumhead, .forumbits .forumhead {
  -moz-box-shadow: -2px 2px 2px #c8c8c8;
  -webkit-box-shadow: -2px 2px 2px #C8C8C8;
  box-shadow: -2px 2px 2px #C8C8C8;
  }
    .forumbit_nopost .forumhead span.forumlastpost, .forumbit_post .forumhead span.forumlastpost {
  width: 21%;
  }
  .forumbit_nopost .forumhead .forumtitle, .forumbit_nopost .forumhead span, .forumbit_nopost .forumhead .collapse, .forumbit_post .forumhead h2 span {
  display: block;
  float: left;
  clear: right;
  font: bold 12px Arial, Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif;
  padding: 4px 0;
  color: white;
  }
    #forums .L1 .forumhead a {
  font: bold 12px Arial, Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif;
  }
  .forumbit_nopost .forumhead .forumtitle, .forumbit_nopost .forumhead span, .forumbit_nopost .forumhead .collapse, .forumbit_post .forumhead h2 span {
  display: block;
  float: left;
  clear: right;
  padding: 4px 0;
  color: white;
  }
    .cubimtq123 {
  margin-left: 720px;
  margin-top: -25px;
  }
    .forumhead a.collapse img {
  position: absolute;
  display: block;
  width: 13px;
  height: 13px;
  overflow: hidden;
  background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat;
  float: right;
  clear: left;
  margin-left: 880px;
  margin-top: -15px;
  }
  </style>

  Trả lời nhanh
 • avatar
  cubimtq

  Post on 21/12/2012, 3:41 pm cubimtq

  Footer_end
  Code:
  <!-- BEGIN html_validation -->
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <body>
  <table>
     <tr>
        <td>
           <div>
              <div>
                 <div>
  <!-- END html_validation -->
                 </div>
              </div>
                            <br/>
                            <div id="footer" class="floatcontainer footer">

     <form action="http://forum.kenh0.com/forum.php" method="get" id="footer_select" class="footer_select">

           
        
        
        
           <select name="langid" onchange="switch_id(this, 'lang')">
              <optgroup label="Chọn chức năng ngôn ngữ nhanh">
                 <option value="1" class="">-- English (US)</option> <option value="4" class="" selected="selected">-- Vietnamese (VN)</option>
              </optgroup>
           </select>
        
     </form>

     <ul id="footer_links" class="footer_links">
        <li><a href="http://forum.kenh0.com/sendmessage.php" rel="nofollow" accesskey="9">Liên hệ</a></li>
        <li><a href="http://forum.kenh0.com">Forum kênh 0 - Diễn đàn chia sẻ kiến thức và tin tức cho tuổi teen</a></li>
        
        
        <li><a href="sitemap/">Lưu trữ</a></li>
        
        
        
        <li><a href="#top" onclick="document.location.hash='top'; return false;">Lên trên</a></li>
     </ul>
     
     
     
     
     <script type="text/javascript">
     <!--
        // Main vBulletin Javascript Initialization
        vBulletin_init();
     //-->
     </script>
         
                            </div></div></div>
            <div class="below_body">
  <div id="footer_copyright" class="shade footer_copyright">
     <!-- Do not remove this copyright notice -->
    Mã nguồn của vBulletin™ Phiên bản 4.1.5 <br/>Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
     
    <br/>Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.5.1<br/>Forumotion-Phpbb2. Rip skin by cubimtq!<!-- Do not remove this copyright notice -->   
  </div>
  <div id="footer_morecopyright" class="shade footer_morecopyright">
     <!-- Do not remove cronimage or your scheduled tasks will cease to function -->
    <img src="http://forum.kenh0.com/cron.php?rand=1356070275" alt="" width="1" height="1" border="0"/>
     <!-- Do not remove cronimage or your scheduled tasks will cease to function -->
     
  </div>

  </div>
              <!-- BEGIN switch_footer_links -->
              <div align="center">
                 <div class="gen">
                    <!-- BEGIN footer_link -->
                       <!-- BEGIN switch_separator --> | <!-- END switch_separator -->
                       <a name="bottom" class="copyright" href="{switch_footer_links.footer_link.U_FOOTER_LINK_HREF}" rel="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_REL}" target="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_TARGET}" title="{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TITLE}">{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TEXT}</a>
                    <!-- END footer_link -->
                 </div>
              </div>
              <!-- END switch_footer_links -->
           </div>
           {PROTECT_FOOTER}
        </td>
     </tr>
  </table>

  <!-- BEGIN switch_facebook_login -->
  <div id="fb-root"></div>
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  FB.init({appId: '{switch_facebook_login.FACEBOOK_APP_ID}', status: true, cookie: true, xfbml: true, oauth: true});
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_facebook_login -->

  <!-- BEGIN switch_facebook_logout_TMP -->
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  FB.Event.subscribe('auth.logout', function(response) {
     if ($('a#logout'))
     {
        var lien_redir = $('a#logout').attr('href');

        if ($('a#logout').attr('href') && $('a#logout').attr('href') != '')
        {
           document.location.href = 'http://{switch_facebook_logout.SERVER_NAME}/' + lien_redir;
        }
     }
  });

  $(document).ready( function() {
     $('a#logout').click( function() {
        FB.logout();
     } );
  });
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_facebook_logout_TMP -->

  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
     fa_endpage();
  //]]>
  </script>

  </body>
  </html>

  Trả lời nhanh
 • avatar
  cubimtq

  Post on 21/12/2012, 3:41 pm cubimtq

  Header
  Code:
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
  <head>
     <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
     <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
     <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
     <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
     <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
     <!-- END switch_compat_meta -->
     <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
     <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
     <!-- END switch_canonical_url -->
     {META_FAVICO}
     {META}
     {META_FB_LIKE}
     <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
     {T_HEAD_STYLESHEET}
     {CSS}
     <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
     <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
     <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
     <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

     <!-- BEGIN switch_fb_login -->
     <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
     <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
     <!-- END switch_fb_login -->

     <!-- BEGIN switch_ticker -->
     <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
     <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
     <!-- END switch_ticker -->

     <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
     <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
     <script type="text/javascript">//<![CDATA[
        /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
        var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
        var slid_vert = false;
        var auto_dir = 'next';
        var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

        switch( tickerDirParam )
        {
           case 'top' :
              slid_vert = true;
              break;

           case 'left':
              break;

           case 'bottom':
              slid_vert = true;
              auto_dir = 'prev';
              break;

           case 'right':
              auto_dir = 'prev';
              break;

           default:
              slid_vert = true;
        }

        $(document).ready(function() {
           var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

           if (w_cont > 0)
           {
              $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

              /* Affichage de la liste */
              $('#fa_ticker_content').css('display','block');

              /* Calcul des dimensions du conteneur et des elements */
              var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
              var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
              var height_max = h_perso;

              /* Calcul de la hauteur maximale du conteneur en fonction des elements et de la hauteur personnalisee dans l'admin */
              $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
                 if ($(this).height() > height_max)
                 {
                    height_max = $(this).height();
                 }
              } );

              /* Redimensionnement des elements et des images trop larges */
              $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
                 if ($(this).width() > width_item)
                 {
                 var ratio      = $(this).width() / width_item;
                 var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
                 $(this).height(new_height).width(width_item);
                 }
              });

              /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
              if (slid_vert)
              {
                 $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
              }

              /* Initialisation du caroussel */
              $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                    vertical: slid_vert,
                 wrap: 'circular',
                 auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
                 auto_direction: auto_dir,
              scroll: 1,
              size: {switch_ticker.SIZE},
              height_max: height_max,
              animation: {switch_ticker.SPEED}
              });
           }
           else
           {
              $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
              $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
           }
        });
     //]]>
     </script>
     <!-- END switch_ticker_new -->

     <script type="text/javascript">//<![CDATA[
     $(document).ready(function(){
        <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
           pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
           pm.focus();
        <!-- END switch_enable_pm_popup -->
        <!-- BEGIN switch_report_popup -->
           report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
           report.focus();
        <!-- END switch_report_popup -->
        <!-- BEGIN switch_ticker -->
           ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
        <!-- END switch_ticker -->
     });

     <!-- BEGIN switch_login_popup -->
        var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
     <!-- END switch_login_popup -->

     <!-- BEGIN switch_login_popup -->
     $(document).ready( function() {
        $(window).resize(function() {
           var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
           var popupWidth = $("#login_popup").width();
           var mypopup = $("#login_popup");

           $("#login_popup").css({
           "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
              });
        });
     });
     <!-- END switch_login_popup -->
     //]]>
     </script>
     {GREETING_POPUP}
     <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
     <style>
     .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
        text-align:center;
        width: 10px;
     }

     .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
        margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
     }

     .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
        margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
     }
     </style>
     <!-- END switch_ticker_new -->
     {HOSTING_JS}
     <!-- BEGIN google_analytics_code -->
     <script type="text/javascript">
     //<![CDATA[
      var _gaq = _gaq || [];
      _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
      _gaq.push(['_trackPageview']);
     _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

     <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
     _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
     _gaq.push(['b._trackPageview']);
     <!-- END google_analytics_code_bis -->

      (function() {
        var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
        ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
        var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
      })();
     //]]>
     </script>
     <!-- END google_analytics_code -->
  </head>
  <body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
     <!-- BEGIN hitskin_preview -->
     <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
        <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
        <div class="content">
           <p>
              {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
              <br />
              <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
           </p>
        </div>
     </div>
     <!-- END hitskin_preview -->

     <!-- BEGIN switch_login_popup -->
     <div id="login_popup">
        <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
           <tr height="25">
              <td class="catLeft">
                 <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
              </td>
           </tr>
           <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
              <td class="row1" align="left" valign="top">
                 <div id="login_popup_buttons">
                    <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                       <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
                       <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                       <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                    </form>
                 </div>
                 <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
              </td>
           </tr>
        </table>
     </div>
     <!-- END switch_login_popup -->

     <a name="top"></a>
     <div class="toprightmenu">
     <div class="topheader">
        <div class="inner">
          <div class="topleftmenu">
            <a>{GENERATED_NAV_BAR}</a>
          </div>
          <div class="toprightmenu">

           <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
            <a rel="nofollow" href="/register" class="username">
              <span>Đăng ký</span>
           </a>
            <a rel="nofollow" href="/login" class="username colorboxinline cboxElement">
              <span>Ðăng nhập</span>
           </a>
           <!-- END switch_user_logged_out -->
            <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
            <a rel="nofollow" href="http://www.hotrofm.com/" class="username"><span>Hỗ Trợ FM!</span></a>
            <!-- END switch_user_logged_in -->
         
          </div>
          <hr class="clear"/>
        </div>
      </div>
  </div>
    <div class="above_body">
    </div>
  <div class="body_wrapper">
    <div id="breadcrumb" class="breadcrumb">
     <ul class="floatcontainer">
            <li class="navbithome"><a href="/forum" accesskey="1"><img src="http://forum.kenh0.com/images/misc/navbit-home.png" alt="Trang chủ" title="Trang chủ"/></a></li>
        
        
     <li class="navbit lastnavbit"><span>Diễn đàn</span></li>
   
      </ul><br/>
      <hr/>
    </div><br/>
    <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
    <div id="vbseo_vhtml_0"><ol>         <li class="restore" id="navbar_notice_1">      If this is your first visit, be sure to      check out the <a href="/faq" target="_blank"><b>FAQ</b></a> by clicking the      link above. You may have to <a href="/register" target="_blank"><b>register</b></a>      before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages,      select the forum that you want to visit from the selection below.</li>       </ol></div>
    <!-- END switch_user_logged_out --><br/>
              <div style="clear: both;"></div>

              <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
              <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
                 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                    <tr>
                       <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                          <div id="fa_ticker_container">
                             <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display:none;">
                                <!-- BEGIN ticker_row -->
                                <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                                <!-- END ticker_row -->
                             </ul>
                          </div>
                       </td>
                    </tr>
                 </table>
              </div>
              <!-- END switch_ticker_new -->

              <!-- BEGIN switch_ticker -->
              <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
                 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                    <tr>
                       <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                          <div id="fa_ticker_container">
                             <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                                <div class="fa_ticker_content">
                                   <!-- BEGIN ticker_row -->
                                   <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                   <!-- END ticker_row -->
                                </div>
                             </div>
                          </div>
                       </td>
                    </tr>
                 </table>
              </div>
              <!-- END switch_ticker -->

              <div id="page-body">
                 <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                    <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
                       <tbody>
                          <tr>
                             <td valign="top" width="{C1SIZE}">
                                <div id="{ID_LEFT}">
                                   <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                   {giefmod_index1.MODVAR}
                                      <!-- BEGIN saut -->
                                      <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                      <!-- END saut -->
                                   <!-- END giefmod_index1 -->
                                </div>
                             </td>
                             <td valign="top" width="100%">
  <!-- BEGIN html_validation -->
                             </td>
                          </tr>
                       </tbody>
                    </table>
                 </div>
              </div>
           
  </body>
  </html>
  <!-- END html_validation -->

  Trả lời nhanh
 • avatar
  cubimtq

  Post on 21/12/2012, 3:41 pm cubimtq

  Đứa nào k like ta band Cười lăn lộn
  Dislike ta xóa nick Cười lăn lộn
  p/s : đùa đấy Cười lăn lộn

  Trả lời nhanh
 • avatar
  ST.Kun

  Post on 21/12/2012, 3:42 pm ST.Kun

  xem

  Trả lời nhanh
 • avatar
  ST.Kun

  Post on 21/12/2012, 3:53 pm ST.Kun

  thay logo o? cho neo the anh cubimtq

  Trả lời nhanh
 • avatar
  cubimtq

  Post on 21/12/2012, 3:56 pm cubimtq

  cái banner ý hả

  Trả lời nhanh
 • avatar
  cubimtq

  Post on 21/12/2012, 3:57 pm cubimtq

  Thay banner thì vào cSS tìm và thay link ảnh ở đó
  Code:
  .above_body {
  background: transparent url(http://forum.kenh0.com/48tin.com-v3/header.png) no-repeat;
  margin: 30px 0px 10px 0px;
  border-bottom-left-radius: 5px;
  border-bottom-right-radius: 5px;
  border-top-left-radius: 5px;
  border-top-right-radius: 5px;
  margin-top: 50px;
  height: 299px;
  }

  Trả lời nhanh
 • avatar
  ST.Kun

  Post on 21/12/2012, 3:58 pm ST.Kun

  tk anh

  Trả lời nhanh
 • avatar
  ST.Kun

  Post on 21/12/2012, 4:02 pm ST.Kun

  hum có dc anh ơi nó thay cái nền chứ nó hum thay cái baner [You must be registered and logged in to see this link.]

  Trả lời nhanh
 • avatar
  bucnong

  Post on 21/12/2012, 5:31 pm bucnong

  vote cubim :))

  Trả lời nhanh
 • avatar
  cubimtq

  Post on 21/12/2012, 11:12 pm cubimtq

  bạn là bạn thay cái này chứ có phải cái mình bảo đâu
  Code:
  body {
  background: transparent url(http://www.xemanh.net/images/thumbs/valentine.jpg) fixed center;
  width: 950px;
  min-width: 650px;
  margin: 0px auto 0px auto;
  font-size: 13px;
  color: #3E3E3E;
  line-height: 1.230;
  }

  Trả lời nhanh
 • avatar
  andienduong

  Post on 29/12/2012, 6:23 pm andienduong

  xem

  Trả lời nhanh
 • avatar
  trunglunt

  Post on 2/1/2013, 12:03 pm trunglunt

  xem

  Trả lời nhanh
 • avatar
  Địä nġụċ

  Post on 8/1/2013, 11:46 am Địä nġụċ

  xem

  Trả lời nhanh
 • Tim rơi lệ

  Post on 11/3/2013, 10:22 pm Tim rơi lệ

  :-bd

  Trả lời nhanh
 • avatar
  www.vn3s.net

  Post on 12/3/2013, 5:22 pm www.vn3s.net

  ccc

  Trả lời nhanh
 • avatar
  Tin VIP

  Post on 12/3/2013, 7:31 pm Tin VIP

  a

  Trả lời nhanh
 • avatar
  KenPeo

  Post on 16/3/2013, 7:30 pm KenPeo

  wwwwww

  Trả lời nhanh
 • avatar
  > D.Kunz

  Post on 24/5/2013, 7:58 pm > D.Kunz

  xem

  Trả lời nhanh
 • avatar
  imissziu

  Post on 6/6/2013, 2:39 am imissziu

  xem

  Trả lời nhanh
 • avatar
  LilKaiz

  Post on 19/7/2013, 8:38 pm LilKaiz

  sessssssssssssssssssssssssssssss

  Trả lời nhanh
 • avatar
  single.luo

  Post on 23/7/2013, 2:36 pm single.luo

  xem

  Trả lời nhanh
 • Sponsored content

  Post Sponsored content

  Trả lời nhanh

View previous topic View next topic Back to top Message [Page 1 of 2]

Go to page : 1, 2  Next

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum