Hỗ trợ Forumotion  » Tài Nguyên Forumotion » Kho Skin » Phpbb2

You are not connected. Please login or register

View previous topic View next topic Go down  Message [Page 1 of 1]

avatar
  • Administrator
View user profile

Admin

Admin
loading...

Demo:
Thông tin skin:
- tên skin: [LD] New Semester 2
- mã nguồn: vbulletin
- phiên bản: 3.8.4
- thiết kế: eLDy
- rip qua Forumotion: vlt

Dowload:

CSS:

Code:
http://tinypaste.com/2f740

Index_Body:

Code:
http://tinypaste.com/a0625

Index_Box:

Code:
http://tinypaste.com/87334

Overall_footer:

Code:
http://tinypaste.com/2b23a

Overall_header:

Code:
http://tinypaste.com/ab97a

- tạo Javascript:
. ACP> Module> HTML & Javascript>
Javascript codes management>
. bấm create 1 new Javascript
. title: newsemester2
. placement: in all the page
.copy và chèn codes vô khung Javascript codes

Code:
$(document).ready(function(){$(".tcat_alt_collapse").click(function(){$(this).children("img:eq(0)").toggle();$(this).children("img:eq(1)").toggle();$(this).parent().parent().parent().next().toggle("slow")})});function goURL(url){top.location.href=url}function br(){document.writeln('')}function getE(idx){return document.getElementById(idx)}function goLang(idx){var url=top.location.href;var pos=url.indexOf('&lang=');var str1=url.substr(0,pos);var str2=url.substr(pos+7);goURL(str1+str2+'&lang='+idx)}function submitsfrm(){getE('frmsearch').submit()}langarr=["English","Vietnamese"];var bg_menu=[["index.php",130],["usercp.php",133],["Music",130],["Movies",138],["Onair",146],["Vj",134],["Videos",126],];var urlt=top.location.href;var active=urlt.split('/');getActive=active[4];if(getActive.substr(0,1)=='?')getActive='';function fout(tg){if(tg.id==getActive)return;tg.className="menuout"}function fover(tg){if(tg.id==getActive)return;tg.className="menuover"}for(i=0;i<bg_menu.length;i++){var classs=(bg_menu[i][0]==getActive)?"menuover":"menuout";document.writeln('<td background="http://localhost/4rum/[LD]NewSemester2/but/'+(i+1)+'.gif" width="'+bg_menu[i][1]+'" class="'+classs+'" onmouseout="fout(this);" onmouseover="fover(this);" onclick="goURL(\'./'+bg_menu[i][0]+'\')" id="'+bg_menu[i][0]+'"> </td>')}

khi sử dụng skin
- nhớ up lại ảnh. k thui một ngày đẹp trùi rum bạn sẽ die
- nếu link ảnh die thì coi link HQTH có kèm gói ảnh.
- k xóa tên người thiết kế, người rip skin
- ACP> Display> Structures & Hierachy>
Split categories on index: chọn Medium

Ảnh:

Code:

hehe. thiệt ra là "moi" từ gói ảnh lấy HQTH ra thui.
cái banner và thanh tcat sạch sẽ. hehe
cùng với 2 con icons cho bài viết mới và bài viết cũ.

vô CSS
- với banner:
tìm
http://i46.servimg.com/u/f46/16/86/27/17/iaza1910.jpg
thay bằng
http://i41.servimg.com/u/f41/13/61/26/37/iaza1510.jpg
(cái ni là sạch tơn muốn ghi chi thì ghi)
hoặc
http://nd8.upanh.com/b4.s12.d4/7c4830b9767fa82e3ed4159dab3f98cc_35971318.banner4all.png
(cái ni fireant làm dùm vlt.
có chữ 4rum. ghi tên rum của bạn phía bên trên là được.)

- với tcat:
tìm
http://illiweb.com/fa/pbucket.gif
thay bằng
http://i41.servimg.com/u/f41/13/61/26/37/tcat10.jpg

- icons bài cũ
http://i43.servimg.com/u/f43/15/63/49/04/forum_10.gif

- icon bài mới
http://i43.servimg.com/u/f43/15/63/49/04/forum_11.gif

Nguồn: 4allvn.biz

Trả lời nhanh


  • avatar
    Duyko

    Post on 27/11/2013, 7:31 am Duyko

    @@

    Trả lời nhanh

View previous topic View next topic Back to top Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum